Reciklijada 2011.

Cilj reciklijade je bio povećati svijest stanovnika lokalne zajednice ali i Krapinsko – zagorske županije o korištenju eko – prijateljskih materijala u smislu prestanka korištenja plastičnih te njihova zamjena za pamučne vrećice te odvajanja papirnatog otpada od ostalog otpada.


Prikupili smo i poslali na reciklažu 2.011 plastičnih vrećica
Prikupili smo i poslali na reciklažu 244 kg papira
Podijelili smo/zamijenili smo za papir/plastične vrećice 300 pamučnih vrećica sudionicima reciklijade

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge