Daj svoj glas i učini nešto za nas!

Daj svoj glas i učini nešto za nas!

Projekt provodi Mreža udruga Zagor u partnerstvu sa Osnovnom školom Bedekovčina, Osnovnom školom Đurmanec i Osnovnom školom Stjepana Radića Brestovec Orehovički.

Projekt je financiran u okviru Erasmus+ programa kroz Ključnu aktivnosti 1 “Aktivnosti sudjelovanja mladih”.

Vrijeme trajanja projekta: 1.1.2023. – 30.6.2024.

O projektu: Projekt Daj svoj glas i učini nešto za nas! provoditi će se na području Krapinsko-zagorske županije te će se direktno baviti sudjelovanjem mladih u procesima donošenja odluka. Riječ je o projektu na kojem će Zagor u partnerstvu sa Osnovnom školom Bedekovčina, Osnovnom školom Stjepana Radića Brestovec Orehovički i Osnovnom školom Đurmanec raditi na osnaživanju učenika/ca za sudjelovanje u procesima donošenja odluka te ih motivirati na aktivniju participaciju u školskoj i lokalnoj zajednici. Ovim projektom će se raditi na osnaživanju mladih za sudjelovanje u procesima donošenja odluka te osnaživanje i jačanje kapaciteta učenika/ca za aktivnu participaciju. Radit će se i na informiranju i motiviranju mladih kroz edukativno informativne aktivnosti na preuzimanje uloge aktivnog građanina/ke. Također, raditi će se na educiranju mladih vezano uz participativan proračun i kreiranje digitalnih sadržaja.

Cilj projekta: Osnaživanje mladih za sudjelovanje u procesima donošenja odluka, racionalno upravljanje proračunom te kritičko razmišljanje vezano uz kreiranje kreativnih online sadržaja.

Iznos financiranja: 34,600.00 EUR

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge