#alarmirajse

#alarmirajse

Projekt „#alarmirajse“ preventivno pristupa problematici nasilja među mladima kroz učenje nenasilnog rješavanja sukoba među mladima.

Projekt provodi Mreža udruga Zagor

Partnerske organizacije: Društvo psihologa Krapinsko-zagorske županije, Centar za socijalnu skrb Krapina – Obiteljski centar, Srednja škola Pregrada, Srednja škola Krapina, Srednja škola Konjščina, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Krapinsko-zagorska županija

Vrijeme trajanja projekta: 1.6.2020. - 31.5.2021.

Ukupna vrijednost projekta: 95.000,00 kn; financirano sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

O projektu:

Projektom #alarmirajse preventivno se pristupa problematici nasilja među mladima kroz učenje nenasilnog rješavanja sukoba, prihvaćanja različitosti i toleranciji, te osvještavanju šire javnosti o pojavnosti i potrebi zajedničkog preventivnog djelovanja.

U okviru projekta provodit će se različite aktivnosti: edukativne i kreativne radionice za srednjoškolce/ke o nenasilnom rješavanju sukoba, prihvaćanja različitosti i tolerancije, provest će se parlaonice sa srednjoškolcima/kama, postavit će se online izložba koja će prikazati nastale radove srednjoškolaca/ki, provest će se radionica s ciljem osmišljavanja poruka, obilježit će se Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja kroz koje će se raditi na različitim pojavnim oblicima nasilja među mladima te osvještavanju istih.

Voditeljica projekta: Ana Đurkan (ana@zagor.info)

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge