#zavolontirAJMOse (2021./2022.)

#zavolontirAJMOse (2021./2022.)

Projekt provodi Mreža udruga Zagor.

Partnerske organizacije su: Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Osnovna škola Bedekovčina, Osnovna škola Đure Prejca Desinić, Osnovna škola Ante Kovačića Zlatar, Osnovna škola Franje Horvata Kiša Lobor, Krapinsko-zagorska županija.

Trajanje projekta: 8.11.2021. - 31.8.2022. 

Kratki opis projekta: Pružanje sustavne i kontinuirane podrške odgojno-obrazovnim ustanovama u razvoju i provedbi odgoja za volontiranje osnaživanjem kapaciteta ustanova i njezinih školskih volontera, te pokretanjem konkretnih volonterskih aktivnosti u zajednici. Projekt doprinosi aktiviranju i osnaživanju potencijala volonterstva za demokratski i društveni razvoj, te jačanju civilnoga društva kao pokretača aktivnog građanstva na području županije.

Ciljevi projekta usmjereni su na razvoj i promoviranje volonterstva i odgoja za volontiranje u odgojno-obrazovnim ustanovama, te društveni razvoj u županiji i lokalnim zajednicama aktivirajući potencijale volonterstva s osobitim naglaskom na potencijale odgoja za volontiranje

Ukupna vrijednost projekta iznosi 133.000,00 kuna. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja financira projekt u iznosu od 130.000,00 kuna dok Krapinsko-zagorska županija sufinancira projekt u iznosu od 3.000,00 kuna. 

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge