Veselo, veselo, seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge

Veselo, veselo, seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge

Projektom ''Veselo, veselo, seniori'' unaprjeđuje se socijalna uključenost starijih osoba pružanjem učinkovitih i kvalitetnih socijalnih usluga u ruralnom području.

Nositelj projekta: Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada

Partneri na projektu: Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Mreža udruga Zagor, Centar za socijalnu skrb Krapina, Grad Pregrada, Općina Desinić i Općina Hum na Sutli.

Trajanje projekta: 1.8.2020. - 31.7.2022.

Kratki opis projekta:

Projektom "Veselo, veselo, seniori" unaprjeđuje se socijalna uključenost starijih osoba pružanjem učinkovitih i kvalitetnih socijalnih usluga u ruralnom području. Kroz organizaciju jačanja kapaciteta lokalnih stručnjaka, razvoj dnevnih aktivnosti i obiteljsku podršku unaprjeđuje se kvaliteta života starijih osoba, povećava socijalni kapital zajednice i međugeneracijska solidarnost.

Riječ je o projektu prijavljenom na komponentu poziva koja se tiče aktivnosti usmjerenih na starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina.

U sklopu projekta predviđene su radionice, izleti, kulturna događanja, ali i usluga prijevoza na događanja čime će se proširiti dostupnost socijalnih usluga za starije osobe u zajednici i njihova kvaliteta. Aktivnostima pružanja podrške članovima obitelji koji skrbe o starijim osobama kroz sastanke i edukativne radionice doprinijet će se kvalitetnijem i dugotrajnijem životu starijih osoba u vlastitom domu. Ujedno će se raditi na jačanju osjetljivosti zajednice, posebno djece, mladih i donositelja odluka, za potrebe i doprinos starijih osoba što će doprinijeti održivosti provedbe socijalnih usluga za starije u lokalnoj zajednici. Uz to, radit će se na osnaživanju kapaciteta stručnjaka koji rade sa starijim osobama i postaviti standardi za rad sa starijim osobama koji će olakšavati uvođenje i kapacitiranje novih osoba, a dodatno će se stvoriti baza educiranih volontera za rad sa starijim osobama. Na taj način širi se mreža osposobljenih osoba za pružanje socijalnih usluga i direktno se doprinosi njihovoj kvaliteti. Kroz sve ove aktivnosti starijim osobama na području Pregrade, Desinića i Huma na Sutli unaprijedit će se kvaliteta života i socijalna uključenost u zajednicu.

Vrijednost projekta: 1.419.010,26 kn

Projekt financira  Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge