Uzmi pare i napravi nešto za mlade: Participativnim proračunom do aktivnog sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici

Uzmi pare i napravi nešto za mlade: Participativnim proračunom do aktivnog sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici

Nositelj projekta je Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla.

Partneri na projektu su Mreža udruga Zagor, Grad Zabok, Grad Pregrada i Grad Klanjec.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 54.000 kuna te traje do 30. studenog 2019. godine.

Projekt predstavlja pilotiranje prvih participativnih proračuna za mlade u Hrvatskoj, a što je praksa koju poznaje nemali broj zemalja Europske unije.

Cilj projekta je poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka u lokalnoj zajednici te jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka.

Provedbom projekta povećat će se razina financijske pismenosti mladih, unaprijediti razumijevanje i informiranost te uključiti mlade u procese donošenja odluka i važnosti proračuna kao javne politike, osvijestiti lokalnu zajednicu o proračunskim izdacima za mlade, produbiti razumijevanje lokalne samouprave o potrebama i interesima mladih te povećati kvaliteta života mladih u zajednici kroz realizaciju konkretnih projekata koje su mladi odabrali kao prioritetne.

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge