Tuhelj ZA mlade

Tuhelj ZA mlade

Projekt provodi Općina Tuhelj, a partnerske organizacije su Športsko društvo Tuhelj i Mreža udruga Zagor

Kratki opis projekta: Općina Tuhelj kroz projekt „Tuhelj ZA mlade“ definira politiku prema mladima te na participativan način želi potaknuti mlade na sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini. Kroz navedeni pristup osigurava se transparentan način rada a cjelokupni proces doprinosi osiguranju kvalitetne izrade Lokalnog programa za mlade, čije je donošenje i glavni cilj projekta.

Ciljevi: Osnaživanje mladih, organizacija mladih i za mlade i ostalih udruga civilnog društva te općine Tuhelj za kvalitetnu suradnju i zajednički rad u svrhu podizanja kvalitete života mladih u općini.

Jačati kapacitete mladih s područja Općine Tuhelj kao aktivnih građana kroz edukaciju i aktivnu participaciju u izradi lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj.

Osvijestiti javnost o važnosti i mogućnostima koje donosi participacija mladih u društvenom životu, te pozitivnim učincima djelovanja lokalnog programa za mlade.

Ukupna vrijednost projekta: iznosi 58.500,00 kn, a financirano je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Općine Tuhelj

Trajanje projekta: započeo je 01. studenog 2017. a traje do 31. listopada 2018.

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge