PReuzmi AkTIvizam

PReuzmi AkTIvizam

Projekt provodi Mreža udruga Zagor u partnerstvu s Osnovnom školom Lijepa naša (Tuhelj) i Osnovnom školom Josipa Broza (Kumrovec).

Vrijeme trajanja projekta: 1.9.2021. – 31.8.2022.

O projektu:  Temeljem višegodišnjeg rada, iskustva u izradi i provedbi programa za mlade i s mladima, pojavila se potreba za boljim povezivanjem i jačim utjecajem na mlade kako bi se uključili u procese donošenja odluka u ruralnim sredinama. Percepcija mladih je da su društveni problemi i donošenje politika prema mladima posao političkih stranaka. Isto tako, mladi se ne žele uključiti u procese koje ne poznaju. Ovim projektom pokazat će se da mladi itekako mogu i trebaju aktivno sudjelovati i da je to obaveza svih dionika, kako političkih, tako i nevladinih udruga, mladih, institucija, škola i sl. Projekt će se baviti temom aktivne participacije mladih u ruralnom području (Općine Tuhelj i Kumrovec). Riječ je o projektu na kojem će Zagor u partnerstvu sa obrazovno-odgojnim ustanovama raditi na motiviranju djece  njihovim uključenjem u edukativne aktivnosti te u osmišljavanje i provedbu volonterskih akcija. Osim djece u provedbu projektnih aktivnosti bit će uključeni i mladi. Sudjelovanjem mladih u procesima donošenja odluka doprinijeti će se kvaliteti života mladih, ali i cijele zajednice. Osobe uključene u projekt (učenici- djeca, volonteri, mladi, donositelji odluka, predstavnici JLRS i drugi zainteresirani) steći će znanja vezana uz građanski odgoj, mogućnosti participacije u zajednici, volonterstvo, sudjelovanje u procesima donošenja odluka. Dobit će informacije potrebne za uspješno sudjelovanje u svojoj zajednici, zašto je važno da mladi prvenstveno osvijeste svoje probleme i potrebe, da govore o njima, da promišljaju i nude rješenja na iste.

Ciljevi projekta:

1. Osnažiti kapacitete djece i mladih za aktivnu participaciju i preuzimanje uloge aktivnog građanina/ke kroz sudjelovanje na edukativnim aktivnostima.

2. Pružiti podršku djeci i mladima u provedbi konkretnih aktivističkih/volonterskih inicijativa u lokalnoj zajednici.

3. Omogućiti povezivanje različitih dionika iz lokalne zajednice kroz provedbu međugeneracijskih aktivnosti.

Projekt je financiran u iznosu od 14.965.87 EUR financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Kontakt osoba: kristina@zagor.info

Sve informacije o projektu možete pronaći na: https://www.zagor.info/

 

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge