"OSNAŽIVANJE MLADIH"

"OSNAŽIVANJE MLADIH"

Projekt provodi Mreža udruga Zagor, a financiran je u okviru Erasmus+programa kroz Ključnu aktivnost 3: ''Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih''

Projekt se provodi na području Krapinsko-zagorske županije.

Vrijeme trajanja projekta: 01.05.2017. – 30.09.2017.

O projektu

Riječ je o projektu koji okuplja savjete mladih i udruge mladih i za mlade i same mlade, povezuje ih i motivira na aktivniju participaciju u lokalnoj zajednici. Prva aktivnost u sklopu projekta održava se u Europskom tjednu mladih a uključivat će radionicu sa učenicima/cama Osnovne škole Ksavera Šandor Gjalskog Zabok koji će se kroz kreativan rad informirati o Europskoj uniji i njezinim temeljnim odrednicama. Druga aktivnost uključuje lokalne konzultacije mladih i donositelja odluka u Bedekovčini. Cilj lokalnih konzultacija je umrežavanje i jačanje komunikacije između mladih i donositelja odluka. U okviru projekta održat će se konferencija o politikama za mlade, te će se izraditi vodič kroz politike za mlade.

 

 

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge