"Mladi za lokalne promjene"

"Mladi za lokalne promjene"

Projekt provodi Mreža udruga Zagor u partnerstvu s Krapinsko-zagorskom županijom.

Projekt je financiran u okviru Erasmus+programa kroz Ključnu aktivnost 3: „Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih“.

Vrijeme trajanja projekta: 1. 5. 2019. – 31. 12. 2019.

O projektu:

Projekt „Mladi za lokalne promjene“ provodit će se na području Krapinsko-zagorske županije te će se direktno baviti sudjelovanjem mladih u procesima donošenja odluka. Riječ je o projektu na kojem će Zagor u suradnji sa Savjetom mladih KZŽ raditi na osnaživanju kapaciteta Savjeta mladih Gornjeg Jesenja te ih povezati i motivirati na aktivniju participaciju u lokalnoj zajednici.

Ciljevi projekta: 1. Osnažiti kapacitete mladih kroz sudjelovanje na edukativno informativnim aktivnostima za aktivno sudjelovanje u demokratskim procesima; 2. Informirati i motivirati mlade kroz edukativno informativne aktivnosti na preuzimanje uloge aktivnog građanina/ke te uključivanje u proces rješavanja društvenih problema.

Iznos financiranja: 4.330, 00 EUR

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge