Make your Vote!

Make your Vote!

Projekt provodi Foundation for Entrepreneurship, Culture and Education (Bugarska) u partnerstvu sa Youth center of Epirus (Grčka), Mrežom udruga Zagor (Hrvatska), Fidu Ets (Italija), FUNDACJA HEKET Humans, Experience, Know (Poljska), Asociación Amigo

Projekt financira Europska komisija u okviru programa CERV. Poziv na broj: CERV-2022-CITIZENS-CIV-101081335.

Trajanje projekta: 01.12.2022. – 31.05.2024.

O projektu: Predviđene aktivnosti promovirat će pristup mladima i ostalim građanima da sudjeluju u aktivnostima i raspravama o budućnosti Europskog projekta. Aktivnosti projekta (World Café, Lokalne simulacije, Međunarodni trening vještina i Međunarodna debata mladih) ojačat će demokratsko sudjelovanje mladih. Također, mladi će steći potrebne vještine za učinkovito sudjelovanje u javnom i građanskom životu. Projekt će završiti Međunarodnom konferencijom mladih na kojoj će se predstaviti rezultati i zaključci, te video poruke mladih i izrađene preporuke za donositelje odluka.

Cilj projekta: Projekt ima za cilj uključiti, povezati i osnažiti mlade Europljane da budu aktivni građani i da pridonesu stvaranju mirnijih, uključivijih i otpornijih društava.

Iznos projekta: 166,215.00 EUR

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge