Lokalni info-centar za mlade Zagor

Lokalni info-centar za mlade Zagor

Projekt provodi Mreža udruga Zagor.

Partnerske organizacije su Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „ZAMISLI“ (Zagreb), Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu „Impress“ (Daruvar), Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota (Petrinja) i Nezavisna udruga mladih (Lepoglava).

Kratki opis projekta: Aktivnosti su usmjerene na informiranje, savjetovanje, razvoj kulture informiranja među mladima, jačanje kapaciteta mladih s ciljem  osobnog i profesionalnog razvoja kao i jačanje kapaciteta stručnjaka lokalnih info-centara za mlade.

Ciljevi projekta usmjereni su jačanju kapaciteta zaposlenika za rad s različitim dionicima na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini koji se bave mladima i provode aktivnosti namijenjene informiranju mladih. Aktiviranje i osnaživanje potencijala mladih za preuzimanje uloge aktivnih građana koji raspolažu relevantnim informacijama te stjecanje određenih vještina, iskustva, znanja i društvenih kompetencija.

Aktivnosti projekta uključuju niz radionica/predavanja za mlade na teme nenasilja među mladima, volonterstva i mobilnosti mladih, Garancije za mlade i zapošljavanje, aktivizma i sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 629.806,99 kuna, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu u 85% (535.335,94 kuna) i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 15% (94.471,05 kuna).

Sadržaj i nastali materijali isključivo su odgovornost Mreže udruga Zagor.

Razdoblje provedbe projekta: od 01. srpnja 2018. do 30. lipnja 2020. godine

Kontakt osoba: bojan@zagor.info

Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr

                                                      www.esf.hr

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge