Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj

Naziv projekta: “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj”

Nositelj projekta: CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Partneri projekta:

Kratki opis projekta:

Hrvatska ima ograničene kapacitete za praćenje i prilagodbu razvoja socijalnih politika usmjerenih inovativnoj socijalnoj državi koja uzima u obzir nove socijalne rizike i uključuje organizacije civilnog društva. Sve veći broj građana ovisi o organizacijama civilnog društva u pogledu podmirivanja socijalnih potreba. Istovremeno problem je dodatno produbljen pandemijom COVID-19 i ekonomskom krizom koja je uslijedila.

Šira javnost i relevantni dionici nisu dovoljno upoznati s konceptom Europskog stupa socijalnih prava i Akcijskog plana Europskog stupa socijalnih prava stoga je opći cilj upoznati zainteresiranu javnost i relevantne dionike s navedenim te ih osnažiti za implementaciju u cilju europeizacije i modernizacije socijalne države. Do kraja projekta zajedničkim će se naporima projektnih partnera i svih uključenih dionika nastojati stvoriti preduvjeti za poboljšanu kvalitetu života u lokalnim zajednicama i na širem području Republike Hrvatske.

Ciljevi projekta:

Opći cilj: Osnažiti zagovaračke kapacitete OCD-a i drugih dionika za praćenje i implementaciju Europskog stupa socijalnih prava (ESSP) na nacionalnoj i lokalnoj razini

Specifični ciljevi:

1.utjecati na donošenje i implementaciju javnih politika temeljenih na dokazima u područjima ESSP-a na nacionalnoj razini

2.osnažiti kapacitete ključnih dionika na lokalnim razinama vezano uz zagovaranje i utjecaj na politike u području ESSP-a

3. zagovaranje prava ranjivih skupina prema prioritetima Akcijskog plana ESSP-a

Aktivnosti projekta:

Glavne aktivnosti projekta su:

1. izrada metodologije praćenja Europskog stupa socijalnih prava

2. analiziranje relevantnih EU i nacionalnih socijalnih politika, propisa i praksi

3. provedba empirijskog istraživanja s ciljem dobivanja uvida u percepciju ključnih dionika u području ESSP-a

4. regionalne edukacije zainteresiranih dionika i partnera

5. pružanje podrške partnerskim organizacijama za izradu analiza i praćenje te utjecaj na ESSP politike na lokalnoj razini

6. izrada priručnika za socijalnu integraciju ranjivih skupina u statusu stambene isključenosti s posebnim naglaskom na stanovanje ranjivih skupina (19. stup ESSP)

7. organizacija panel rasprave koja će problematizirati pitanja stanovanja s posebnim naglaskom na stanovanje ranjivih skupina (19. stup ESSP-a)

8. organizacija završne konferencija

Razdoblje trajanja provedbe projekta: 01. rujna 2022.- 30. studenog 2023.

Financiranje: projekt je financiran iz Fonda za aktivno građanstvo u iznosu od 89.258, 86 eura

Kontakt osobe:

Dorotea Valečić, dorotea@ceraneo.hr

Ivona Tomurad, ivona@ceraneo.hr

Za aktivnosti koje provodi Mreža udruga Zagor, kontakt osoba: Ana Đurkan, ana@zagor.info

Projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” podržan je s 89. 258, 86 eura financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge