Dva volontera za lokalnu zajednicu 3.0

Dva volontera za lokalnu zajednicu 3.0

Projekt provodi Mreža udruga Zagor.

Projekt je financiran u okviru programa Europske snage solidarnosti, Volontiranje - pojedinačne volonterske službe. Partner na projektu je GönüllüHizmetler Derneği iz Turske.

Vrijeme trajanja projekta: 1. 9. 2021. - 28. 2. 2023.

Provedbom projekta želi se potaknuti razvoj zajedništva i solidarnosti između različitih ljudi bez obzira koje su nacionalnosti, boje kože, spola, vjere, dakle želi se potaknuti i promovirati međukulturalno razumijevanje i prihvaćanje jedni drugih.

Dugoročni cilj projekta je razvoj zajedništva, solidarnosti i međukulturalnog razumijevanja. Dok kratkoročni i specifični ciljevi su: promovirati međunarodno volontiranje kroz uključivanje volontera u rad s mladima te uključivanje volontera u rad organizacija koje se bave mladima, poticati mlade na uključivanje u aktivnosti u zajednici s ciljem razvijanja novih vještina i kompetencija, poticati razvoj aktivne zajednice kroz kreativne sadržaje i aktivnosti, promovirati načela Europskih snaga solidarnosti kako bi se mladi informirali o postojećim mogućnostima.

Tijekom projekta sudionici će na kreativan i inovativan način znati promišljati te će unaprijediti svoje vještine: komunikacijske, organizacijske i socijalne. Sudionici će postati više odgovorniji i snalažljiviji te će povećati razumijevanje i osjetljivost na solidarnost i toleranciju, volontiranje i međukulturalnu raznolikost.

Projektom se postiže širenje mreže partnerskih organizacija iz različitih europskih i ostalih zemalja čime se razvija multikulturalna klima unutar uključenih organizacija, a samim time uči se kako se odnosi prema drugima i drugačijima. Kroz projekt postići će se veliki utjecaj na zajednicu koja je uključene u većinu aktivnosti koje Zagor provodi. Rezultati projekta bit će provedene aktivnosti, stečena nova znanja, vještine i kompetencije, razvijenija organizacija, bogatija i solidarnija, ali i informiranija zajednica.

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge