Centar za mlade Krapinsko-zagorske županije

Centar za mlade Krapinsko-zagorske županije

Program provodi Mreža udruga Zagor.

Partnerske organizacije su Udruga Regenerator i Multimedijalni centar STUB-KLUB.

Program se provodi na području Krapinsko-zagorske županije, a trajat će od 19. 5. 2019. – 18. 5. 2022.

Program sufinancira Krapinsko-zagorska županija u iznosu od 225,000.00 kuna.

Centar za mlade Krapinsko-zagorske županije mjesto je kvalitetnog rada s mladima, njihovo aktiviranje, razvijanje i korištenje individualnih potencijala u svrhu pronalaženja novih i efikasnih rješenja za društvene izazove. Ovo je mjesto raznovrsnih aktivnosti i mjesto za razvijanje međusektorske suradnje koje stvara bolje okruženje za život mladih.

O programu:

U okviru programa osigurat će se kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih s područja Krapinsko-zagorske županije. Mladi će se educirati i informirati o svim relevantnim temama u svrhu unaprjeđenja njihovih osobnih i profesionalnih kompetencija. Raditi će se na jačanju kapaciteta osoba koje rade s mladima te će se raditi na jačanju sektorske i međusektorske suradnje u svrhu izrade i provedbe kvalitetnih programa i aktivnosti za mlade.

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge