Aktivni mladi, efektivni rezultati!

Aktivni mladi, efektivni rezultati!

Projekt provodi Mreža udruga Zagor u partnerstvu sa Srednjom školom Bedekovčina, Srednjom školom Krapina te Gimnazijom Antuna Gustava Matoša Zabok.

Projekt je financiran u okviru Erasmus+ programa kroz Ključnu aktivnost 3: „Projekti dijaloga s mladima“.

Vrijeme trajanja projekta: 1.7.2020. – 30.4.2022.

O projektu:

Projekt „Aktivni mladi, efektivni rezultati!“ provodit će se na području Krapinsko-zagorske županije te će se direktno baviti sudjelovanjem mladih u procesima donošenja odluka. Riječ je o projektu na kojem će Zagor u partnerstvu sa Srednjom školom Bedekovčina, Srednjom školom Krapina i Gimnazijom Antuna Gustava Matoša, Zabok raditi na osnaživanju učenika/ca za sudjelovanje u procesima donošenja odluka te ih motivirati na aktivniju participaciju u lokalnoj zajednici.

Cilj projekta:

Osnaživanje mladih za sudjelovanje u procesima donošenja odluka te osnaživanje i jačanje kapaciteta Vijeća učenika za aktivnu participaciju.

Iznos financiranja: 11.300,00 EUR

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge