EUROPSKA POVELJA O SUDJELOVANJU MLADIH U ŽIVOTU OPĆINA I REGIJA

1992. godine je usvojena Povelja o sudjelovanju mladih u lokalnom i regionalnom životu. 7. i 8. ožujka 2002. godine, u Karakowu, bila je procjena napretka postignutog na području sudjelovanja mladih tijekom desetogodišnjeg postojanja Povelje. Uočena je potreba za revidiranjem Povelje koja je prema sadašnjoj verziji podijeljena na tri dijela.

U prvom se dijelu daju smjernice lokalnoj i regionalnoj samoupravi, kako će se odnositi prema politici koja se tiče mladih u brojnim područjima. U drugom se daju upute o unapređivanju sudjelovanja mladih, a u trećemu savjetuje kako stvoriti institucijske uvjete za sudjelovanje mladih ljudi.

donors

Network of associations Zagor is the beneficiary of institutional support to the National Foundation for civil society development for stabilization and/or development of the Association