ŽUPANIJSKI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ŽPDM KZŽ je dokument koji definira politiku prema mladima u Krapinsko-zagorskoj županiji na način da definira postojeće stanje, probleme i potrebe mladih te programe, mjere i projekte kojima je cilj unaprijediti sveukupni položaj mladih u Županiji. ŽPDM će obuhvaćati sljedeća područja života mladih: obrazovanje i informatizacija; zapošljavanje i poduzetništvo; socijalna politika; zdravstvena zaštita i reprodukcijsko zdravlje; aktivno sudjelovanje mladih u društvu; kultura mladih i slobodno vrijeme te mobilnost, informiranje i savjetovanje.

Temeljem preporuke NPDM-a te sličnih europski dokumenata vezanih za politike prema mladima (vidi  Izvore), Poglavarstvo Krapinsko-zagorske županije donijelo je 15. prosinca Odluku o izradi županijskog programa djelovanja za mlade te Odluku o imenovanju Povjerenstva za njegovu izradu. članovi Povjerenstva su: Ksenija Tomić, predsjednica, Ksenija Čuček, pomoćnica pročelnika Službe za mlade i udruge, Zorica Franjčec-Capar, pomoćnica pročelnika Službe za zdravstvo i socijalnu skrb, Ivan Lamot, pomoćnik pročelnika Službe za prosvjetu i kulturu, Siniša Hajdaš-Dončić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, Mladen Domjanić, član Županijskog poglavarstva, Tajana Broz, članica Odbora za društvene djelatnosti Županijske skupštine, Ozren Hanžek, član Županijske skupštine, Ivana Radanović, predsjednica Mreže udruga Zagor, udruga Mraz i Zvonimir Babić, Klub mladih Donja Stubica.

Ključno je da ŽPDM prepozna stvarne potrebe i želje mladih te da ih definira kao aktivne sudionike u društvenim procesima. Njegovo geslo mora biti : Mladi su rješenje (a ne problem)! Kako bi ŽPDM mogla ispuniti te zadatke potrebno je da u njegovoj izradi sudjeluju sami mladi, a to je osnovni cilj ove web stranice. Zato:  Uključite se!

Županijski program djelovanja za mlade revidiran je 2012. godine te se novi ŽPDM obogatio područjima poput nenasilja, Europske unije, ekologije i drugih.

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge