VolontirAJMO

Važni dokumenti:

Zakon o volonterstvu (NN 58/07, 22/13) definirao je važno područje, osobito značajno za mlade, koje se odnosi na priznavanje i vrednovanje volonterskog rada odnosno kojim je omogućeno priznavanje i vrednovanje kompetencija stečenih volontiranjem. Link na zakon http://www.zakon.hr/z/258/Zakon-o-volonterstvu.

Instrument vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija, vještina i iskustva  stečenih volontiranjem primjenjuje se kroz Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Sama Potvrda moći će se primijenjivati u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju, a izdaje se na zahtjev volontera/ke.

Ministarstvo socijalne politike i mladih kao nositelj provedbe Zakona, izradilo je okvirni sadržaj Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Radi lakšeg razumijevanja i popunjavanja ovog novog i važnog alata izrađen je i Vodič za popunjavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje koji sadrži i primjer popunjene Potvrde.

Priloženi dokumenti

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge