Poziv na edukaciju „Izazovi provedbe Europskog stupa socijalnih prava u Krapinsko- zagorskoj županiji“

Pozivamo Vas na regionalnu edukaciju „Izazovi provedbe Europskog stupa socijalnih prava u Krapinsko- zagorskoj županiji“ koja će se održat 5. lipnja 2023. (ponedjeljak) u Termama Jezerčica u Donjoj Stubici. Predviđeno trajanje edukacije je od 10:00 do 14:00 sati.

Europski stup socijalnih prava (ESSP) skup je od 20 načela kojima se ostvaruje socijalna i uključiva Europska unija. Cilj edukacije je aktualizirati provedbu Europskog stupa socijalnih prava na području Krapinsko- zagorske županije te potaknuti raspravu o ovoj vrlo bitnoj temi.

Kroz regionalnu edukaciju sudionicima će se približiti postupak praćenja zadanih pokazatelja na nacionalnoj razini kroz predstavljanje Profila hrvatske socijalne države te vrijednost koja može proizići iz primjene ESSP-a za građane i građanke Krapinsko- zagorske županije. U sklopu edukacije, organizirat će se radionica „Poticaj raspravi i uvid u lokalne kapacitete provedbe ESSP-a: iskustva dionika“ kroz koje će sudionici raspraviti o izazovima provedbe ESSP-a na svom području.

Ljubazno Vas molimo da se prijavite za sudjelovanje putem obrascahttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGvhAmmXyIj1yih1lRWJ7rfs8PWAXtp-5_JpPl6gTudI_IDA/viewform, najkasnije do 1. lipnja 2023. godine. Za sva pitanja obratite se na ana@zagor.info. Poziv i program nalaze se u privitku.

Edukaciju organizira CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj, a u partnerstvu s Udrugom „MI“ Split, Mrežom udruga Zagor, Agencijom lokalne demokracije Sisak, Hrvatskom mrežom za beskućnike te Norwegian Social Research (NOVA). Projekt podržava Fond za aktivno građanstvo financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Srdačno Vas pozdravljamo!

prof. dr. sc. Gojko Bežovan

predsjednik CERANEO-a

Priloženi dokumenti

Poziv_ Regionalna edukacija ESSP u KZŽ
24. svibnja 2023. 258,23 KB

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge