OSNAŽIVANJE MLADIH

Danas je održana radionica s učenicima/cama Osnove škole Ksavera Šandora Gjalskog iz Zaboka pod nazivom „Percepcija Europske unije i gdje se nalaze mladi“. Na radionici su se obradile teme o Europskoj uniji i kako funkcionira, koje su institucije, temeljne vrijednosti, ljudska prava, što znači biti europski građanin/ka, kako doživljavaju Europsku uniju i gdje se nalazi Hrvatska.

Tijekom dana 44 učenika/ca je istraživalo tematiku te su izrađivali edukativne plakate i kratke filmove te su izradili/le Europsku kuću, kuću bez predrasuda i mržnje, zastave svih članica EU i stablo Europske unije. Zajednički se izradio i ljudski lanac koji pokazuje zajedništvo i solidarnost, posebice sada u Europskom tjednu mladih.

Projekt „Osnaživanje mladih“ je projekt Mreže udruga Zagor u okviru Erasmus+ programa u Ključnoj aktivnosti 3. U ovoj aktivnosti suradnik je bila Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok.

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge