Online tečaj o politikama za mlade

Europska komisija i Vijeće Europe 30. listopada pokreću otvoreni online tečaj o politici za mlade "Osnove politike mladih". Tečaj je besplatan i otvoren za sve zainteresirane te počinje 30.listopada i traje 6 tjedana. Predviđeno sudjelovanje sudionika/ca je 4 sata tjedno. Tečaj pruža osnovni uvod u glavne točke politika za mlade.

Više informacija na: https://www.canvas.net/browse/council-of-europe/courses/essentials-of-youth-policy

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge