Održana završna konferencija projekta

Jučer smo u Zagrebu sudjelovali na završnoj konferenciji "Izazovi provedbe Akcijskog plana provedbe europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj“ koja je održana u sklopu projekta na kojem smo partneri.

Na početku završne konferencije sudionicima je bio predstavljen projekt „Jačanje kapaciteta OCD-a u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj“, aktivnosti i rezultati. U sklopu ovog projekta završna konferencija je jedna od aktivnosti prethodno spomenutog projekta. Na završnoj konferenciji sudjelovali su stručnjaci s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa Katedre za socijalnu politiku gdje su kroz svoja stručna izlaganja predstavili pojedina poglavlja i načela sadržana u Europskom stupu socijalnih prava sa posebnim naglaskom na načela koja se odnose na stanovanje, obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu dugotrajnu skrb za starije osobe.

U drugom djelu završne konferencije održana je panel rasprava sa predstavnicima partnerskih organizacija partnera na projektu na temu „Izazovi OCD-a u provedbi Akcijskog plana provedbe europskog stupa socijalnih prava na lokalnim razinama“. Na panelu su sudionici istaknuli brojne teme i izazove sa kojima se pojedine organizacije civilnog društva susreću i koje su sve mogućnosti i karakteristike povezane sa njihovom lokalnom sredinom u kojoj djeluju. Jako je bilo značajno što su na završnoj konferenciji sudjelovali sudionici iz različitih sektora, tako da je ova panel rasprava potaknula veoma kvalitetna promišljanja i ideje, te mogućnosti da se postave temelji i ideje za budući kvalitetan dijalog i mogućnost daljenje međusektorske suradnje, koje u nekim lokalnim zajednicama nedostaju.

Projekt "Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj" je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Active Citizens Fund Hrvatska

#acfhrvatska #acfcroatia #acfsrednjiprojekti

 

Tekst preuzet: Ceraneo - Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge