Održana regionalna rasprava „Mladi s manje mogućnosti“

Danas smo u Zaboku u prostoru Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije održali regionalnu raspravu "Mladi s manje mogućnosti" na kojoj smo s mladima i radnicima/cama pričali s kojim izazovima se susreću mladi te koja rješenja predlažu, a s naglaskom na mlade s manje mogućnosti.

Raspravu je facilitirala Ana Đurkan, a sve što smo danas čuli i informacije koje smo dobili koristit ćemo prilikom Nacionalne konferencije za mlade koja će se održati u studenom a gdje će se raspravljati o rezultatima svih provedenih aktivnosti za vrijeme trajanja projekta.

Rasprava je organizirana u sklopu projekta „Mreža za aktivaciju mladih“ kojeg zajedno provode Udruga ZAMISLI, Mreža udruga Zagor, Ambidekster klub, SIRIUS–Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Igra, Udruga IMPRESS, Hrvatsko debatno društvo, Udruga mladih “Mladi u Europskoj uniji”, Ekonomski institut Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Kulturno umjetničko društvo “Čiče” Novo Čiče, Atletski klub “Novljanska grupa atletičara” Novska, Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ, Centar za razvoj osobnih kompetencija i zaštitu ljudskih prava, Udruga srednjoškolaca Hrvatske, Savez SUMSI, Zajednica ICM u Hrvatskoj. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge