Održana radionica o izdavanju Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

U srijedu 11. ožujka 2020. godine u Gradskoj vijećnici u Pregradi održana je radionica za organizatore volontiranja o izdavanju Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Na radionici su sudjelovali predstavnici/e organizacija civilnog društva i javnih ustanova s područja Grada Pregrade. Radionica je pružila svim sudionicima/cama potrebne informacije za prepoznavanje 8 ključnih kompetencija kod volontera/ki te razvijanja istih zbog kvalitetnog ispunjavanja Potvrde o stečenim kompetencijama kroz volontiranje.

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje je dokument kojim se potvrđuje sudjelovanje volontera/ke i opisuju se njegove aktivnosti/zadaci kao i što je volonter/ka naučio/la ili razvio/la tijekom volontiranja, koristeći kao okvir ključne kompetencije cjeloživotnog učenja. Ovaj zajednički europski okvir ključnih kompetencija pomaže pri korištenju ujednačenog europskog jezika kad govorimo o iskustvima učenja u raznim okruženjima.

Radionica je održana u sklopu projekta "Volonterski centar VolontirAJMO" koji je sufinanciran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt provodi Mreža udruga Zagor a partneri na projektu su Grad Zabok, Grad Pregrada, Grad Krapina, Općina Jesenje, Općina Konjščina, Općina Kraljevec na Sutli, Općina Kumrovec, Općina Zagorska Sela, Osnovna škola Gornje Jesenje, Osnovna škola Josipa Broza, Srednja škola Konjščina, Srednja škola Krapina, Lokalna akcijska grupa Zagorje Sutla, Krapinsko-zagorska županija.

Priloženi dokumenti

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge