Održana je završna konferencija u sklopu projekta "Mladi za lokalne promjene"

Jučer, 28.11.2019. održana je završna konferencija u sklopu projekta „Mladi za lokalne promjene“. Na konferenciji su mladima predstavljeni rezultati projekta, Erasmus+ program, Youthpass te formalno i neformalno učenje. Konferenciju su vodile Kristina Franc i Ana Đurkan iz Mreže udruga Zagor.

Također, mladima su predstavljeni primjeri dobre prakse odnosno Lokalni programi za mlade. Lokalni program za mlade općine Bedekovčina predstavila je Petra Hohnjec, Lokalni program za mlade općine Tuhelj predstavio je Tomislav Tramišak, Lokalni program za mlade grada Donja Stubica predstavio je Zvonimir Babić dok je Regionalni program za mlade predstavio Hrvoje Novak. Panelom je moderirala Ivana Radanović, Mreža udruga Zagor.

Na kraju konferencije mladi su putem metode word caffe-a iznijeli svoje prijedloge/komentare vezane uz potrebe mladih, aktivizam mladih te informiranje mladih. Mladi smatraju da je sredina u kojoj žive privlačna mladima za život no potrebna im je bolja prometna povezanost te veća uključenost u organiziranje događaja koji su namijenjeni mladima. Mladi se najviše informiraju putem društvenih mreža te su im privlačne informacije koje ih vizualno privuku.

Konferencija je održana u okviru projekta "Mladi za lokalne promjene" koji je financiran u okviru Erasmus+ programa kroz ključnu aktivnost 3: "Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih. 

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge