Održana online fokus grupa u sklopu 8. Ciklusa Dijaloga EU s mladima

Jučer, 22.prosinca 2020. održana je online fokus grupa u sklopu 8. Ciklusa Dijaloga EU s mladima pod imenom “Europa za mlade – mladi za Europu: Prostor za demokraciju i sudjelovanje”, na temu 9. Cilja za mlade, “Prostor i sudjelovanje za sve”. Tijekom fokus grupe obuhvaćen je 9. Cilj za mlade koji se odnosi na osiguranje sigurnih virtualnih prostora za mlade koji su pristupačni svima i koji nude pristup informacijama i uslugama te pružaju prilike za sudjelovanje mladih. Mladi u dobi od 15 do 25 godina su raspavljali o temi "Kako se virtualne prostore i alate može koristiti kako bi se pojačalo sudjelovanje mladih?". Na navedenu tematiku mladi su iznijeli svoja mišljenja i preporuke. 

#eupita#uključise#dijalog#mladi 

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge