NACIONALNI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE (NPDM)

NPDM je temeljni dokument državne politike prema mladima u Hrvatskoj, a usvojen je u siječnju 2003. godine. NPDM sadrži ocjenu stanja, ciljeve, načine financiranja i radni plan prema sljedećim temama: obrazovanje i informatizacija; zapošljavanje i poduzetništvo; socijalna politika; zdravstvena zaštita i reprodukcijsko zdravlje; aktivno sudjelovanje mladih u društvu; kultura mladih i slobodno vrijeme te mobilnost, informiranje i savjetovanje.


NPDM se nalazi na http://www.mspm.hr/UserDocsImages/MLADI/nacionalni-program-za-mlade-za-razdoblje-od-2014-do-2017-godine.doc

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge