Kako je počeo program "Bez promila"

Policijska uprava krapinsko-zagorska i civilna udruga „Mreža udruga Zagor“ su 2013. godine osmislile i inicirale, te počele kao partneri provoditi preventivni program „Bez promila“.

Preventivni program „Bez promila“ se kontinuirano provodi, a isti je prvenstveno bio usmjeren prevenciji vožnje mladih pod utjecajem alkohola. Najvažnije aktivnosti provodile su se u srednjim školama i autoškolama (ispitnim centrima) gdje se kroz radionice i predavanja pokušalo utjecati na svijest mladih u cilju pozitivnog i propisnog ponašanja u prometu, odnosno u cilju vožnje bez utjecaja alkohola. Isto tako, djelovalo se i kroz medijske istupe te kroz izradu i podjelu različitih promotivnih materijala.

Iz godine u godinu program se razvijao, te je u posljednje dvije godine prepoznat i od strane Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa te je kao takav sufinanciran od istog što je dalo na važnosti samog projekta kao i na opsegu planiranih aktivnosti.

Opće je poznato u stručnim krugovima da samo represija ne može dati značajnije rezultate u cilju povećanja sigurnosti cestovnog prometa, već se poboljšanje stanja može očekivati kada se uz ciljanu represiju kombinira sadržajna preventiva.

Ovaj projekt je zamišljen kao interaktivni projekt u kojem se mlade ljude, buduće vozače upoznaje i upozorava na realne i potencijalne opasnosti u cestovnom prometu u slučajevima kada se konzumiraju alkoholna pića. Također, ti isti mladi ljudi aktivno sudjeluju u projektu na nekoliko načina, od kreativnog (kroz osmišljavanje i izradu određenih aktivnosti i sadržaja) do izražajnog, odnosno dobivanja njihovih povratnih informacija i mišljenja. Mišljenja mladih vozača su dragocjena i od velike koristi jer će se ovaj projekt u budućnosti dalje razvijati upravo na temelju tih povratnih informacija.

Analizirajući statističke podatke prometnih nesreća za proteklih 7 godina (2010.-2016.), vidljivo je da je došlo do pozitivnih pomaka s određenim oscilirajućim vremenskim periodima, te je bitno naglasiti pozitivan trend smanjivanja posljedica prometnih nesreća koje su počinili mladi vozači (vozači do navršene 24. godine života).

Najviše prometnih nesreća koje počine mladi vozači događaju se tijekom vikenda, a pogotovo u noćnim i ranim jutarnjim satima. Naravno, isto je povezano s izlascima mladih u različite ugostiteljske objekte kao i druga mjesta okupljanja (koncerti, privatne zabave idr.) prilikom čega se, nažalost, često konzumiraju veće količine alkohola koje kod vozača izazivaju lažno samopouzdanje i narušavaju psihomotoričke sposobnosti. Epilog takvog nesavjesnog ponašanja mladih vozača/ica su česte prometne nesreće s teškim posljedicama.

Glavna poruka projekta „Razmisli, jer vrijeme ne možeš vratiti“ je upravo poruka koja bi trebala „zvoniti“ u glavama svih mladih vozača koji misle da se to njima ne može dogoditi. Mladi vozači, nemojte da vi ili još gore da vaši putnici, za koje ste kao vozač odgovorni, budete samo jedan broj u toj „crnoj“ statistici.

Svaki mladi vozač pojedinačno može svojim primjerom i svojim odgovornim ponašanjem učiniti „naše“ ceste sigurnijima.

Mario Duktaj, policijski službenik za metodologiju rada i sigurnosti cestovnog prometa

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge