EUROPSKA POVELJA O SUDJELOVANJU MLADIH U ŽIVOTU OPĆINA I REGIJA

1992. godine je usvojena Povelja o sudjelovanju mladih u lokalnom i regionalnom životu. 7. i 8. ožujka 2002. godine, u Karakowu, bila je procjena napretka postignutog na području sudjelovanja mladih tijekom desetogodišnjeg postojanja Povelje. Uočena je potreba za revidiranjem Povelje koja je prema sadašnjoj verziji podijeljena na tri dijela.

U prvom se dijelu daju smjernice lokalnoj i regionalnoj samoupravi, kako će se odnositi prema politici koja se tiče mladih u brojnim područjima. U drugom se daju upute o unapređivanju sudjelovanja mladih, a u trećemu savjetuje kako stvoriti institucijske uvjete za sudjelovanje mladih ljudi.

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge