AJMO! U ZAJEDNICI VOLONTIRAJMO!

Osmisli volontersku akciju u svom gradu ili općini i prijavi je na natječaj Lokalne akcijske grupe Zagorje - Sutla. Najbolje akcije ostvarit će financijsku potporu za realizaciju akcije kroz provedbu projekta "VolontirAJMO - jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za volontiranje"!

Ciljevi poziva:

 • Promocija volonterstva,

 • Jačanje lokalnih kapaciteta za menadžment volontera/ki,

 • Unaprjeđenje kvalitete života u zajednici

   

 • UVJETI PRIJAVE

  Prihvatljivi prijavitelji:

 • Neprofitne organizacije koje su članice Lokalne akcijske grupa Zagorje – Sutla (općine i gradovi, udruge,...)

 • Prednost imaju udruge i zajednički, partnerski projekti više organizacija (npr. općina u suradnji s udrugama, školom i sl).

 • Javne ustanove i udruge s područja LAG-a, a koje nisu članice LAG-a, prihvatljive su kao partneri u provedbi akcije.

  Mjesto održavanja volonterske akcije: Općina/grad s područja LAG-a Zagorje-Sutla.

   

  Minimalni broj volontera/ki uključen u pojedinu akciju: 10 odraslih osoba. Mladi između 15 i 18 godina mogu volontirati uz pisanu suglasnost roditelja/skrbnika.

  Vrijeme provedbe akcije: ožujak – lipanj 2018.

  Maksimalni trošak volonterske akcije: 3000 kuna. Prihvatljivi su troškovi manjeg alata, potrošnog materijala poput vreća za smeće i rukavica, sadnica, pribora za bojanje, i drugog materijala i opreme u direktnoj vezi s predloženom volonterskom akcijom. Napominjemo da će sve potrebno za akciju sukladno detaljnom proračunu akcije biti plaćeno za organizatore volontiranja od strane LAG-a odnosno Mreže udruga Zagor. LAG nije u mogućnosti transferirati sredstva organizatoru volontiranja radi nabave materijala. Dodatno molimo prijavitelje da budu realni u procjeni troškova te solidarno omoguće financiranje što većeg broja akcija obzirom na ukupna raspoloživa sredstva za akcije. Kroz projekt je dodatno  osigurano da svaki volonter/ka dobije majicu i volontersku knjižicu te osvježenje tijekom volonterske akcije.

  Obaveze organizatora volontiranja: izraditi detaljan proračun i plan akcije, organizirati volontere/ke i prikupiti njihove osobne podatke za potrebe provedbe projekta, osigurati tehničke uvjete za provedbu akcije, proći LAG-ovu edukaciju o radu s volonterima (u trajanju od 2 sata), provesti akciju i koordinirati volontere/ke te izraditi izvještaj o akciji.

  Način prijave: Popunjeni Prijavni obrazac (u prilogu) poslati na e-mail LAG-a lag@zagorje-sutla.eu zaključno sa 1.2.2018. u 23:59 sati.

  Odluku o odabiru akcija donosi Upravni odbor LAG-a Zagorje - Sutla uvažavajući značaj akcije za lokalnu zajednicu, zajednički angažman različitih lokalnih dionika te uključenost volontera/ki u njezinu provedbu. UO LAG-a odabrat će najmanje 4 volonterske akcije. Rok za odabir akcija je 1.3.2018.

  Kontakt osoba za sva pitanja vezano uz prijavu akcija: Tajana Broz, voditeljica LAG-a, tajana.broz@zagorje-sutla.eu, 091 75 22 375.

  Preuzeto sa: www.zagorje-sutla.eu

Priloženi dokumenti

Volonterske akcije prijavni obrazac
12. siječnja 2018. 84,62 KB
Poziv
12. siječnja 2018. 566,74 KB
evaluacijski obrazac
12. siječnja 2018. 254,48 KB

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge