7. ciklus Dijaloga Europske unije s mladima

Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS) krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine. Sukladno novoj Strategiji uspostavljen je Dijalog EU-a s mladima, koji se nastavlja na proces Strukturiranog dijaloga, a uključuje i Europske ciljeve za mlade kao rezultat VI. ciklusa Strukturiranog dijaloga. Tih 11 ciljeva, koji se temelje na stavovima i mišljenjima više od 50 tisuća mladih iz zemalja Europske unije predstavljaju viziju Europe onakvu kakvu žele mladi, a prevedene na hrvatski jezik možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/MLADI/YouthGoals%20Croatian%20version%20(in%20template).pdf .

Dijalog Europske unije s mladima (nekadašnji Strukturirani dijalog) uspostavljen je kao jedan od instrumenata dijaloga s mladima i organizacijama koje se bave mladima, uključujući donositelje odluka, znanstvenike, stručnjake te ostale relevantne dionike u području politika za mlade. Dijalog Europske unije s mladima služi kao platforma za kontinuirane zajedničke konzultacije o izazovima, temama i prioritetima od značenja za mlade s ciljem što većeg uključivanja mladih, posebice mladih s manje mogućnosti.

Dijalog Europske unije s mladima organiziran je u 18-mjesečnim ciklusima podijeljenima u 3 šestomjesečne faze koje se podudaraju s 3 šestomjesečna rotirajuća predsjedavanja Vijećem Europske unije. Do sada je provedeno šest punih ciklusa. Zajednička tema tekućeg VII. ciklusa Dijaloga Europske unije s mladima je Stvaranje mogućnosti za mlade (Creating Opportunities for Youth) a provodi se od siječnja 2019. do sredine 2020. godine tijekom predsjedavanja Rumunjske, Finske i Hrvatske Vijećem Europske unije. U okviru zajedničke teme svaka od članica trija Rumunjska-Finska-Hrvatska definirala je svoju specifičnu temu koja odgovara nacionalnim prioritetima. Tako je tema rumunjskoga Predsjedništva Kvalitetni poslovi za sve, finskoga Predsjedništva Kvalitetan rad s mladima za sve, a hrvatska tema je Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku još je tijekom 2013. godine započelo provedbu procesa Strukturiranog dijaloga s mladima u Republici Hrvatskoj te u tu svrhu osnovalo Nacionalnu radnu skupinu za Strukturirani dijalog s mladima koja koordinira i prati provedbu cjelokupnog procesa. U VI. ciklusu Strukturiranog dijaloga s mladima, koji se provodio od sredine 2017. do kraja 2018. godine, sudjelovalo je oko 2.500 mladih iz Republike Hrvatske, pri čemu je Republika Hrvatska zauzela visoko 4. mjesto među državama članicama Europske unije po uključenosti mladih.

Teme Dijaloga Europske unije s mladima predstavljaju se i analiziraju tijekom EU konferencija za mlade na kojima sudjeluju predstavnici mladih i predstavnici vlada država članica Europske unije kao donositelji odluka. Rezultati Dijaloga Europske unije s mladima također se uzimaju u obzir pri izradi dokumenata na Radnoj skupini za mlade Vijeća Europske unije, koje na razini ministara usvaja Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport.

 

Nacionalna radna skupina za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima provodi online konzultacije u sklopu 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima. Cilj konzultacija je prikupiti mišljenje mladih na temu "Stvaranje prilika za mlade“, što možete učiniti ispunjavanjem anonimnog upitnika dostupnog putem poveznice: http://eupita.eu/ukljuci-se/reci-nam-sto-mislis-ispuni-upitnik/.

#HReupita #eudialogueyouth #ruralyouth #croatia #eupita

Tekst preuzet: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge