Za aktivno uključivanje mladima je najpotrebniji prostor za okupljanje, prometna povezanost i dostupnost informacija o raspoloživim sadržaja

ZABOK, 29. travnja 2021. godine – U Zaboku u Centru za mlade Krapinsko-zagorske županije održana je regionalna konferencija pod nazivom “Položaj mladih u Hrvatskoj u odnosu na aktivaciju i uključenost u lokalnoj zajednici” koja je okupila mlade, donositelje odluka i osobe koje rade s mladima s područja Krapinsko-zagorske, Varaždinske i Međimurske županije. Konferencija se zbog epidemioloških mjera održala u hibridnom obliku tj. dio sudionika je konferenciju pratio uživo dok su je ostali sudionici pratili preko platforme ZOOM. Moderator konferencije bio je Domagoj Morić.

Na početku ispred domaćina Mreže udruga Zagor sve prisutne je pozdravila Ivana Radanović, koordinatorica udruge. Ispred Krapinsko-zagorske županije su okupljene pozdravile Martina Gregurović Šanjug, pročelnica upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade te Jasna Petek, zamjenica župana za društvene djelatnosti. Ispred Grada Zaboka okupljene je pozdravila Valentina Đurek, zamjenica gradonačelnika Zaboka.

Na konferenciji je Ivona Anić, nacionalna koordinatorica projekta predstavila rezultate provedenog istraživanja osobnih razloga, ekonomskih i pravnih prilika koje utječu na aktiviranje mladih te situaciju unutar sektora mladih kroz provedbu 72 fokusne grupe s ukupno 318 sudionika. Sudionici su se složili s nedovoljnom informiranošću dijela mladih te nerazvijenim vještinama za participaciju koje bi se mogle više razvijati kroz suradnju formalnog obrazovnog sustava s udrugama i ustanovama u zajednici. Valentina Đurek, zamjenica gradonačelnika Zaboka navela je što sve grad radi po pitanju poboljšanje kvalitete života mladih i koje sve projekte provodi. Kroz čitav niz aktivnosti nastoji se mlade uključiti u društveni, politički i svaki drug vid života lokalne zajednice. 

Predsjednik Savjeta mladih Krapinsko zagorske-županije Hrvoje Novak upoznao je sve prisutne s djelokrugom rada Savjeta mladih KZŽ, aktivnostima i projektima koje provodi. Naglasio je da je to savjetodavno tijelo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Pozvao je na veću educiranost i informiranost te upoznatost sa radom Savjeta mladih. Na konferenciji su sudjelovali i predsjednik Savjeta mladih Varaždinske županije, Lovro Lukavečki, predstavnik Savjeta mladih Međimurske županije, Stjepan Doodlek te zamjenica predsjednice Savjeta mladih Grada Zaboka Sandra Plečko.

Gabrijel Krušelj kao mlada osoba sudjelovao je u istraživanju i to na način da je sudjelovao u sve tri fokusne grupe koje su bile namijenjene mladima. Sa sudionicima je podijelio svoje iskustvo naglasivši da je zadovoljan što je na taj način mogao izraziti svoje mišljenje o problemima i potrebama mladih. Dugi niz godina svoje slobodno vrijeme provodi volontirajući, te sudjeluje u raznim aktivnostima ali isto tako i organizira aktivnosti za mlade.

Predstavljeni su i rezultati fokusnih grupa s udrugama (83 sudionika iz 59 kroz upitnik prijavljenih udruga mladih ili za mlade). Zaključeno je kako bi bilo dobro da se udruge statutom definiraju kao udruge za mlade zbog specifičnosti djelovanja. Sumirano je kako je slaba informiranost mladih problem, a kao potencijalno rješenje pojavilo se osnivanje jedinstvene platforme za informiranje. U nastavku, naglašena je nužnost osnaživanja kapaciteta udruga kroz administrativna pojednostavljenja, promjene porezno-financijske politike, kontinuiranu financijsku podršku, dodatnu edukaciju, veći broj zaposlenih te potreba za prostorom za provođenje aktivnosti. Nadalje, zaključeno je kako nije potrebno donošenje novog zakonskog okvira za regulaciju udruga koje rade s mladima no propisi na lokalnoj razini smatraju se nužnim. Ipak, važno je ostaviti zakonsku slobodu za slobodno djelovanje udruga. Također, potrebno je definiranje standarda za rad s mladima kao i bolja suradnja udruga, odgojno-obrazovnog sustava i uprave.

Na samom kraju, Ana Đurkan, regionalna koordinatorica pozvala je organizacije koje programski djeluju za mlade da se priključe tematskoj mreži, mlade da se uključe u aktivnosti, te je istaknula značaj međusobnog povezivanja i zajedničkog zalaganja za kvalitetnije politike za mlade.

Na kraju je moderator, Domagoj Morić, uputio završnu riječ, zahvalio prisutnima na dolasku ali i online sudjelovanju,  te je zaključio konferenciju. Konferenciji je prisustvovalo više od 30 sudionika- mladi, radnici s mladima i donositelji odluka.

Konferencija se održala u okviru projekta „Mreža za aktivaciju mladih“ koji provodi Udruga Zamisli u partnerstvu s Mrežom udruga Zagor i još 14 partnerskih udruga, Ekonomskim institutom Zagreb i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Splitu. Projekt ima za cilj razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva koje programski djeluju u korist mladih, kao i osoba koje rade s mladima, a u svrhu pozicioniranja istih kao važnih aktera od interesa za RH u osiguravanju aktivnog sudjelovanja mladih u društvu te jačanje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, socijalnim partnerima, gospodarstvom i visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama. Projekt se provodi od 1. studenog 2020. godine do 30. travnja 2023. godine, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge