Što i kako u kriznim situacijama

Izrađen je letak „Što i kako u kriznim situacijama“ u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije i lokalnim stožerima iz Zaboka, Konjščine, Tuhlja i Zagorskih Sela.

Letak sadrži informacije o tome što je stožer civilne zaštite, koja je uloga građana u radu stožera civilne zaštite, sadrži najčešća pitanja i odgovore na iste, informacije gdje se mogu dodatno informirati i druge važne informacije. Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama(Zakon o sustavu civilne zaštite). Pojedine jedinice lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji uključuju volontere i imaju dobru suradnju s lokalnim udrugama (poput braniteljskih ili lovačkih udruga koje dobro poznaju teren), a neke su uključile mjesne odbore, vijećnike i savjete mladih u svoj rad.

Dvogodišnji program „Volonterski centar VolontirAJMO“ provode: Mreža udruga Zagor te partneri Grad Zabok, Općina Konjščina, Općina Tuhelj, Općina Kumrovec, Općina Zagorska Sela, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec, Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj, Srednja škola Konjščina, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Centar za socijalnu skrb Zabok, Lokalna akcijska grupa Zagorje Sutla i Krapinsko-zagorska županija, a financira ga Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Priloženi dokumenti

Civilna zastita letak A5
23. prosinca 2021. 316,67 KB

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge