Međunarodni dan volontera

Sretan Međunarodni dan volontera svim volonterima/kama!

Međunarodni dan volontera proglasila je opća skupština Ujedinjenih naroda 17. prosinca 1985. godine. Od tada se svake godine 5. prosinca obilježava kao Međunarodni dan volontera. Cilj obilježavanja Međunarodnog dana volontera je povećanje vidljivosti volonterskog rada i volonterskih aktivnosti na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, kao i upoznavanju šire javnosti s dobrobiti i vrijednost volontiranja kako za pojedinca, tako i za cijelu zajednicu.

Povodom obilježavanja današnjega dana izradili smo Katalog koji prikazuje volonterske aktivnosti/akcije 19 organizatora volontiranja koje su se odvijale tijekom 2021. godine na području Krapinsko-zagorske županije putem 43 izabranih fotografija. Fotografije prikazuju brojne volonterske aktivnosti/ akcije, od uređenja prostora i okoliša unutar i van školskih objekata, uređenja dječjih igrališta, sportskih terena, parkova, trgova i drugih javnih površina, do pružanja pomoći i osiguravanja potrepština za potrebite građane ali i životinje u skloništima.

Volontiranje je važan resurs u razvoju pojedinca/ke i cjelokupne zajednice, omogućuje iskustveni način odgoja djece i mladih za preuzimanje uloge aktivnog građanina/ke, te predstavlja jednu od ključnih komponenata ostvarenja ciljeva održivog razvoja.

Katalog je nastao u sklopu dvogodišnjeg programa “Volonterski centar VolontirAJMO” kojeg provode Mreža udruga Zagor te partneri Grad Zabok, Općina Konjščina, Općina Tuhelj, Općina Kumrovec, Općina Zagorska Sela, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec, Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj, Srednja škola Konjščina, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Centar za socijalnu skrb Zabok, Lokalna akcijska grupa Zagorje Sutla i Krapinsko-zagorska županija. Projekt je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Priloženi dokumenti

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge